Նոյեմբերի 21-26, Երևան | Հայաստան

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՓԱՌԱՏՈՆ 2017

Մասնակցիր Երևանի արտաքին գովազդի փառատոնին

Leo Macias "Sparking the brain"

Նոյեմբեր 26

Գրանցվել հիմա

Shaunt Halebian "Outdoor Advertising: True Unfiltered Creativity"

Նոյեմբեր 24

Գրանցվել հիմա

Alexandre Amaral "The Brazilian Creativity"

Նոյեմբեր 24

Գրանցվել հիմա

Kevin Bartanian "Media Trends, Public Art and Outdoor Advertising"

Նոյեմբեր 23

Գրանցվել հիմա

Vasily Lebedev "Creative thinking based on the CRAFT methodology"

Նոյեմբեր 23

Գրանցվել հիմա